31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (3. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7090 Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2014 tarihli ve 4467543 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan
B. ARINÇ                                       A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                  N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ                                         A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                F. IŞIK Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK                                         İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı                              Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı T. YILDIZ                                          A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                         N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA                                            C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı                                 Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı   Ekler için tıklayınız