İhracat işlemleriniz şirketimize ulaştığı andan itibaren işlemlerinizi süratle başlatırız.
Ticaret Odası ve İhracatçı Birliklerinden onaylanması gereken gümrük çıkış beyannameleri,
dolaşım sertifikaları ve menşe belgeleri gibi ihracat işlemlerini yerine getirmekteyiz.
Gümrük Müdürlüğünde eşyanın muayenesi ve tespiti neticesinde ihracat beyannamesi açılarak,
araca yüklenmesi sağlanır.
İhracat gümrük işlemleri sonrasında ihracat evrakları, tarafınıza teslim edilir.


İhracat işleyiş yolları:
•İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
•Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV,(Telafi Edici Vergi)
•Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk
tasdik işlemleri vb. yapılması, •Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,Birlik tastikinin alınması
•Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
•Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
•Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi,
•İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması,
•Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
•Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
•Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye teslim edilmesi,
•Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
•Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.