ithalat

Firmanızın yurtdışından ithalhalatını düşündüğü ürünün GTİP
tespiti ve Gümrük Vergi Oranları ile gerekli diğer mevzuat
bilgilerini hazırlayarak, maaliyet analizini sağlamaktayız.
İthalatın gerçekleşmesi durumunda derhal eşyanın ordino,
banka transfer yazıları vs. evraklarını temin ederek,
gümrük idaresinde beyanname tescil işlemlerini gerçekleştirmekte,
eşyanın muayene, kimyahane tahlili ve TSE uygunluk değerlendirme
işlemlerinin takibini yerine getirmekteyiz.
Gümrük beyannamesinin kapanmasını müteakip gümrük vergi ve
resimlerini gümrük saymanlığına yatırmak suretiyle gümrük
sorumluluğunu yerine getirdikten sonra eşyanın antrepodan çekilmesi
işlemlerini tamamlayarak, ithal işlemleri tamamlanan eşyayı
firmanıza teslim etmekteyiz.


İthalat işleyiş yolları:

•İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
•Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları,
•Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
•Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
•Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
•Ordinonun alınması,
•Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
•Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
•Küşat yapılması,
•Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
•Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
•Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
•İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
•Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.