Genelge NoGenelge Adı
 2015-11TRT Banrdolleri
 2015/10Diplomatik Muafiyetler
 2015/92012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge
 2015/8Dahilde İşleme İzin Belgesinde Ayniyet Tespiti
 2015/7İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme
 2015/62012/21 Sayılı Genelge Hk.
 2015/5Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti
 2015/4Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş
 2015/3A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri
 2015/2Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
 2015/1Antrepo Teminat Sistemi
EK-1
EK-2